0
 • Regulamin sklepu e-pleksi.pl

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu www.e-pleksi.pl dostępnego pod adresem http://e-pleksi.pl
  2. Skorzystanie z oferty sklepu e-pleksi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu..
  3. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
   1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu e-pleksi.pl
   2. Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: http://e-pleksi.pl umożliwiający nabywanie oferowanych w nim towarów.
   3. OperatorPolimart Piotr Kowalewski, ul. Jagiellońska 18, 55-200 Marcinkowice, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce
   4. Kupujący t0 osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która dokonuje zakupów towarów udostępnionych w sklepie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
   5. Rejestracja t0 proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
  4. Sklep prowadzi sprzedaż płyt pleksi , poliwęglanowych i innych płyt z tworzyw sztucznych o wymiarach wskazanych przez kupującego.
  5. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script.
  6. Funkcje udostępnione w sklepie nie mogą być wykorzystywane do celów sprzecznych z prawem

  § 2 Dokonywanie zakupów

  1. Dokonywanie zakupów w sklepie możliwe jest po rejestracji, lub bez zakładania konta użytkownika.
  2. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres e-mail
   3. Adres korespondencyjny
   4. Numer telefonu kontaktowego
   5. Login
   6. Hasło
  3. Przedsiębiorcy dodatkowo podają podczas rejestracji nazwę firmy oraz Numer NIP.
  4. W przypadku dokonywania zakupów bez rejestracji, kupujący zobowiązany jest do podania zakresu danych określonych w postanowieniu § 2 ust. 2 i 3 za wyjątkiem loginu i hasła.
  5. Rejestracja w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
  6. Cena towaru obliczana jest na podstawie wprowadzonego przez kupującego wymiarów nabywanej płyty pleksi.
  7. Ceny w sklepie prezentowane wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
  9. Po wyborze produktów kupujący wskazuje, z pośród dostępnych opcji sposób wysyłki i metodę płatności za zakupione towary.
  10. Koszty wysyłki określone są indywidualnie, w zależności od wymiarów zamówionej przesyłki.
  11. Kupujący otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.

  § 3 Płatności i wysyłka zakupionych towarów

  1. Sklep akceptuje następujące metody płatności:
   1. Przelew na rachunek bankowy sklepu, udostępniony w sklepie
   2. Przelew internetowy za pośrednictwem serwisu pay-u.
   3. Płatność gotówką za pobraniem w przypadku zakupów na łączną sumę do wysokości 1500 zł brutto.
  2. Towar jest wysyłany jest maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych  po zaksięgowaniu środków na rachunku sklepu, otrzymaniu informacji o dokonaniu płatności poprzez przelew internetowy, lub wybraniu opcji za pobraniem.
  3. O realizacji wysyłki kupujący informowany jest poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
  4. W przypadku braku możliwości zrealizowania zlecenia przez firmę POLIMART Piotr Kowalewski , zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub telefonicznie.  Jako podstawę do niezrealizowania zlecenia należy uznać brak towaru na magazynie lub jego wada odkryta podczas produkcji lub pakowania towaru.

  § 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

  1. Dane osobowe podane podczas rejestracji, lub realizacji zamówienia będą przetwarzane przez operatora w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez operatora.
  2. Kupujący rejestrując się w serwisie, lub podając dane w celu wysyłki wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych Polimart Piotr Kowalewski, ul. Jagiellońska 18, 55-200 Marcinkowice . Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis.
  3. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.
  4. Kupujący zobowiązany jest do ochrony danych służących do logowania w sklepie i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
  5. Operator nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do sklepu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach kupujących.
  6. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania oraz do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom.

  7. Dane podane przez stronę kupującą będą przechowywane w celach archiwalnych.       Jedynymi podmiotami, którym dane zostaną przekazane w trakcie realizacji umowy będą te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi są:

  1. przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe  jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniodawcą; firmy kurierskie, Poczta Polska , zewnętrze firmy transportowe
  2. klienci na rzecz których realizowane były/są usługi transportowe  zlecone Państwu – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Zleceniobiorcą.

  § 5 Zwroty zakupionych towarów i postępowanie reklamacyjne

  Pobierz druk reklamacyjny

   1. Na podstawie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, kupujący będący konsumentem ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty jego odebrania.
   2. W  celu skorzystania z tego uprawnienia kupujący powinien przesłać  na pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, oraz dokonać zwrotu zakupionego towaru na własny koszt.
   3. Zwrócony towar powinien być kompletny, zafoliowany i nie może nosić śladów użytkowania (porysowań, zadrapań, otworów). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.
   4. Operator dokonuje zwrotu środków zapłaconych za towar zwrócony zgodnie z postanowieniami §5 ust. 1 i 2 w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.
   5. Wszelkie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową, wadliwości wysłanego towaru wymagają odesłania reklamowanego towaru, (najlepiej z z dowodem zakupu- lub innym dok. potwierdzającym zakup w naszym sklepie) na adres: Polimart, ul. Jagiellońska 18, 55-200 Marcinkowice
   6. W celu uproszczenia procesu reklamacji kupujący może skorzystać z zamieszczonego w serwisie formularza zgłoszenia reklamacji.

  § 6 Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie reklamacje nie dotyczące zakupywanych towarów, a dotyczące funkcjonowania serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres e-mail.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14dni roboczych.
  3. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: sklep@serwer25258.lh.pl
  4. Operator może z ważnych przyczyn związanych z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub rozszerzeniem asortymentu dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu
  5. W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

  Bezpieczny transport

  Wysyłane przez nas płyty są zabezpieczone przed uszkodzeniem. Dbamy o to , by Twoje zamówienie dotarło do ciebie nieuszkodzene !

  Szybka realizacja

  Wiemy , że składając zamówienie przez internet oczekujesz jak najszybszej jego realizacji .Staramy się to zrobić w nawet 24 H

  Pleksi na każdy wymiar

  Nie musisz kupować całej płyty , u Nas zamówisz płytę na wymiar !

  Projekt i realizacja: strony internetowe Wrocław, sklepy internetowe Wrocław, strony internetowe Warszawa, sklepy internetowe Warszawa